Saturday, September 03, 2005

Palm Podcast 3

Palm Podcast 3

Sjonge jonge, weinig nieuws deze keer! Iets over aandelen van Palmsource en wat over de nieuwe desktop software van palm.

Volgende keer meer......

Oh ja tis niet redcross.com maar: www.redcross.org

2 Comments:

Blogger dwainkline2746 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

4:27 PM  
Anonymous Anonymous said...

Leuk gedaan. Eigenaar van een treo.

8:37 AM  

Post a Comment

<< Home